Čo sa deje v mozgu, keď sme v strese?

Čo sa deje v mozgu, keď sme v strese?

Čo sa deje v mozgu, keď sme v strese?

Aby sme lepšie zvládali nastupujúci stres, je dôležité porozumieť, čo sa vlastne deje v našom mozgu.

Poznajte symptómy stresu

Správne pochopenie účinku stresu na náš organizmus je prvým krokom k jeho lepšiemu zvládaniu.

Rady ako lepšie zvládať stres

Stresové situácie môžeme zvládať lepšie ak budeme správne trénovať  náš mozog.   

Aby sme mohli lepšie zvládnuť stres je lepšie, ak rozumieme tomu, čo sa deje v našom mozgu. Ktorá časť mozgu sa aktivuje, aby upokojila tento varovný stav? … Druhé video vysvetľuje úlohu jednotlivých častí mozgu, ktoré sa v prípade stresu aktivujú.

SPÄŤ ĎALŠÍ ČLÁNOK
Prečítajte si
logo boiron
footer.privacy.text|textarea