Pracovný pohovor

Vypnúť
stroj

La Zen Machine

Pracovný pohovor

Dostavte sa na dané miesto s predstihom.

Choďte na toaletu a trochu sa tam aj rozcvičte. 

Viackrát zdvihnite ruky ako víťaz: tento postoj slúži na posilnenie «sebadôvery». 

Kým budete čakať, dýchajte «slamkovou technikou»: pri pokojnom nadýchnutí nafukujte brucho, potom pomaličky vydychujte, akoby ste fúkali do slamky. Čím dlhší nádych, tým lepšie uvoľnenie.

Homeopatické solutionsolution

logo boiron
footer.privacy.text|textarea