Skúška Magyar

Vypnúť
stroj

La zen machine

Skúška Magyar

V deň D predvídajte dostatok času na prípravu a na cestu.

Neopakujte si učivo na poslednú chvíľu a nekonzumujte veľa látok s povzbudzujúcim účinkom. 

Pred odchodom si overte, či máte so sebou všetko (pozvánku, materiál…). 

Tesne pred skúškou uvoľnite plecia, obe chodidlá položte vodorovne na zem, ruky majte uvoľnené na stole. Zhlboka sa nadýchnite a silno vydýchnite stiahnutím brucha. Opakujte 5krát.

Homeopatické solution solution

https://www.sedatifpc.sk/wp-content/uploads/2020/03/hand.png
logo boiron
footer.privacy.text|textarea